Amddifyn yr Arfordir

Dysgwch am gynlluniau i amddiffyn yr arfordir yn Sir Ddinbych. 

Cynllun Amddiffynfeydd Arfordirol Canol Y Rhyl: Cais cynllunio

Mae'r cais cynllunio ar gyfer Cynllun Amddiffynfeydd Arfordirol Canol Y Rhyl, o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, wedi'i gyflwyno i Gyngor Sir Ddinbych ac mae bellach ar gael i'w weld ar-lein. Cyfeirnod y cais yw 45/2022/0271.

Os oes gennych sylwadau sy'n ymwneud â'r cais cynllunio, dylid eu cyfeirio at Adran Gynllunio Cyngor Sir Ddinbych.

Cynllun Amddiffyn Arfordir Canol Prestatyn: Cais cynllunio

Mae’r cais cynllunio nawr wedi ei gyflwyno i Gyngor Sir Ddinbych ac mae nawr ar-lein ac ar gael i'w weld yma: Cynllunio (sirddinbych.gov.uk). Rhif cyfeirnod y cais cynllunio yw 45/2021/1248.

Os oes gennych sylwadau’n ymwneud â’r cais cynllunio, dylid eu cyfeirio at Adran Gynllunio Cyngor Sir Ddinbych.

Services and information

Cynllun Amddiffyn Arfordir Canol Y Rhyl

Gwybodaeth ynglŷn â Chynllun Amddiffyn Arfordir Canol Y Rhyl.

Cynllun Amddiffyn Arfordir Dwyrain Rhyl

Gwybodaeth am Gynllun Amddiffyn Arfordir Dwyrain y Rhyl.

Cynllun Amddiffyn Arfordir Canolog Prestatyn

Gwybodaeth am Gynllun Amddiffyn Arfordirol Central Prestatyn.

Amddiffyn yr Arfordir: Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni arlein.