Amddifyn yr Arfordir

Dysgwch am gynlluniau i amddiffyn yr arfordir yn Sir Ddinbych. 

Cynllun Amddiffyn Arfordir Canol Prestatyn: Ymgynghori Cyn Cyflwyno Cais

Mae cyfnod yr ymgynghoriad cyn ymgeisio ar gyfer Cynllun Amddiffyn Arfordir Canol Prestatyn bellach wedi cau.

Cynhelir cyfarfod briffio a sesiwn holi ac ateb cyhoeddus cyn i’r cais cynllunio gael ei gyflwyno. Bydd mwy o fanylion yn cael eu cyhoeddi am hyn yn fuan.

Services and information

Cynllun Amddiffyn Arfordir Canol Y Rhyl

Gwybodaeth ynglŷn â Chynllun Amddiffyn Arfordir Canol Y Rhyl.

Cynllun Amddiffyn Arfordir Dwyrain Rhyl

Gwybodaeth am Gynllun Amddiffyn Arfordir Dwyrain y Rhyl.

Cynllun Amddiffyn Arfordir Canolog Prestatyn

Gwybodaeth am Gynllun Amddiffyn Arfordirol Central Prestatyn.

Amddiffyn yr Arfordir: Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni arlein.