Amddifyn yr Arfordir

Dysgwch am gynlluniau i amddiffyn yr arfordir yn Sir Ddinbych. 

Newyddion: Rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer prosiectau Amddiffyn yr Arfordir

Bydd y cynlluniau amddiffyn yr arfordir yn rhoi amddiffyniad digonol i’r ddwy dref rhag codiad yn lefel y môr a stormydd a achosir gan newid hinsawdd.

Services and information

Cynllun Amddiffyn Arfordir Canol Y Rhyl

Gwybodaeth ynglŷn â Chynllun Amddiffyn Arfordir Canol Y Rhyl.

Cynllun Amddiffyn Arfordir Dwyrain Rhyl

Gwybodaeth am Gynllun Amddiffyn Arfordir Dwyrain y Rhyl.

Cynllun Amddiffyn Arfordir Canolog Prestatyn

Gwybodaeth am Gynllun Amddiffyn Arfordirol Central Prestatyn.

Amddiffyn yr Arfordir: Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni arlein.