Amddifyn yr Arfordir

Dysgwch am gynlluniau i amddiffyn yr arfordir yn Sir Ddinbych. 

Cynllun Amddiffyniad Arfordirol Canol Y Rhyl: Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio

Mae cyfnod ymgynghori cyn ymgeisio ar gyfer cynllun Amddiffyniad Arfordirol Canol y Rhyl rhwng 12 Ionawr 2022 a 09 Chwefror 2022.

Cynllun Amddiffyn Arfordir Canol Prestatyn: Cais cynllunio

Mae’r cais cynllunio nawr wedi ei gyflwyno i Gyngor Sir Ddinbych ac mae nawr ar-lein ac ar gael i'w weld yma: Cynllunio (sirddinbych.gov.uk). Rhif cyfeirnod y cais cynllunio yw 45/2021/1248.

Os oes gennych sylwadau’n ymwneud â’r cais cynllunio, dylid eu cyfeirio at Adran Gynllunio Cyngor Sir Ddinbych.

Services and information

Cynllun Amddiffyn Arfordir Canol Y Rhyl

Gwybodaeth ynglŷn â Chynllun Amddiffyn Arfordir Canol Y Rhyl.

Cynllun Amddiffyn Arfordir Dwyrain Rhyl

Gwybodaeth am Gynllun Amddiffyn Arfordir Dwyrain y Rhyl.

Cynllun Amddiffyn Arfordir Canolog Prestatyn

Gwybodaeth am Gynllun Amddiffyn Arfordirol Central Prestatyn.

Amddiffyn yr Arfordir: Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni arlein.