Cynllun Amddiffyn Arfordir Dwyrain Rhyl

Cynllun Amddiffyn Arfordir Dwyrain Rhyl

Mae Cynllun Amddiffyn Arfordir Dwyrain yn Rhyl yn brosiect gwerth £27 miliwn i amddiffyn 1,650 o eiddo yn nwyrain y Rhyl rhag llifogydd arfordirol. Mae’r gwaith yn dechrau fis Ebrill 2020 ac yn dod i ben fis Rhagfyr 2022.

Bydd Balfour Beatty, prif gontractwr y cynllun sydd wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ddinbych, yn gosod 128,000 tunnell o feini amddiffyn o flaen yr amddiffynfeydd môr presennol yn nwyrain y Rhyl, yn ogystal â chodi wal amddiffyn a phromenâd 600 metr newydd.

Bydd yr amddiffynfeydd hyn yn helpu i amddiffyn yr ardal rhag stormydd yn ogystal ag effaith newid hinsawdd a all weld lefel y môr yn codi a mwy o stormydd.

JBA Consulting Balfour Beatty logo Logo Llywodraeth Cymru