Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF) yn rhan o agenda Lefelu i Fyny Llywodraeth y DU a bydd yn darparu £25.6 miliwn o gyllid ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025 yn Sir Ddinbych.

Services and information

Cefndir

Dysgu am gefndir y UKSPF.

Themâu

Gwybodaeth am themâu Sir Ddinbych a nodwyd fel rhan o Gynllun Buddsoddi UKSPF, gan gynnwys yr ymyraethau, allbynnau a chanlyniadau.

Prosiectau

Dysgu am y prosiectau UKSPF sydd wedi cael grantiau gan ddyraniad y sir o Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Diweddariadau

Gweld y newyddion diweddaraf am UKSPF.

Uchelgais Gogledd Cymru (gwefan allanol)

Diweddariadau rhanbarthol y Gronfa Ffyniant Gyffredin ar gyfer Gogledd Cymru.

Cynllun buddsoddi rhanbarthol

Gwybodaeth am y Cynllun buddsoddi rhanbarthol.

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro