Arian a grantiau cymunedol

Canfod pa gyllid sydd ar gael ar gyfer eich cymuned.

  • Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU
  • Cronfa Ffyniant Bro (LUF)

Services and information

Cysylltu â’r Tîm Datblygu Cymunedol

Cael cefnogaeth i ddatblygu prosiect cymunedol neu arweiniad o ran cyllid.

Cronfa Waddol Cymuned Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Canfod gwybodaeth ynglŷn â'r mentrau y gall Cronfa Waddol Cymuned Sir Ddinbych eu cefnogi.

Cronfa ddeddfau eglwysi Cymru (gwefan allanol)

Mae DVSC yn rheoli dosbarthiad y Gronfa ar gyfer Deddf yr Eglwys yng Cymru gyda'r nod o gefnogi gweithredu gwirfoddol a grwpiau gwirfoddol a chymunedol lleol yn Sir Ddinbych.

Grantiau ffermydd gwynt

Canfod gwybodaeth am y grantiau a'r arian sydd ar gael o brosiectau ffermydd gwynt.

Grant Cyfamod y Lluoedd Arfog (gwefan allanol)

Mae Cyfamod y Lluoedd Arfog yn gweithio gyda busnesau, awdurdodau lleol, elusennau a sefydliadau cymunedol i gefnogi’r lluoedd drwy wasanaethau, polisïau a phrosiectau.

Gwobrau'r Loteri Genedlaethol i bawb Cymru (gwefan allanol)

Gronfa gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Cyngor Celfyddydau Cymru for Wales (gwefan allanol)

Derbyn cyngor a chanllawiau ynglŷn â’r cyllid sydd ar gael ar gyfer artistiaid yng Nghymru.

Cynllun Cymunedol Treth Gwarediadau Tirlenwi (gwefan allanol)

Rhaglen cyllid grant i helpu cymunedau sy’n byw o fewn 5 milltir i orsafoedd trosglwyddo gwastraff penodol neu safleoedd tirlenwi, weithredu er budd yr amgylchedd lleol.

Cronfa Dreftadaeth y Loteri (gwefan allanol)

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn cynnig ystod o raglenni grantiau gwahanol gyda grantiau o £3,000 i dros £5miliwn.

Y Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig (gwefan allanol)

Cymorth ariannol ar gyfer grwpiau gweithredu lleol LEADER a chyrff cymunedol eraill.

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) (gwefan allanol)

Cyfleoedd arian grant a darpariaeth Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn Sir Ddinbych.

Chwaraeon Cymru

A ydych chi neu eich tîm yn gymwys i gael cyllid.

Symiau Cymudol

Mae Swm Cymudol yn daliad gan ddatblygwyr i awdurdod lleol pan nad oes modd creu man awyr agored mewn datblygiad.

Gronfa gymunedol y Loteri Genedlaethol (gwefan allanol)

Cyfeiriadur cronfeydd Cronfa'r Loteri Genedlaethol.

Cyllido Cymru (gwefan allanol)

Y platfform newydd gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru i chwilio am arian.

Llywodraeth Cymru: Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol (gwefan allanol)

Sut i wneud cais am arian i wella cyfleusterau cymunedol.

GOV.UK: Y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol (gwefan allanol)

Gwybodaeth am y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol.

GGGC: Dod o hyd i arian a’i gael (gwefan allanol)

Datblygu strategaeth codi arian.