Rhandiroedd

Mae rhandir yn ddarn o dir sy'n cael ei ddarparu i arddwyr hobi anfasnachol unigol, ar gyfer tyfu llysiau a phlanhigion ffres. 

Mae gennym bump o safleoedd rhandir, yn:

  • Caradoc Road, Prestatyn
  • Uwch y Dre, Corwen
  • Ffordd Cae Glas, Rhuthun
  • Fron Bach, Llangollen
  • Ffordd Las, Dinbych
  • Y Morfa, Lôn Goed, Prestatyn (rhandir gyda gwlâu uwch)
  • Geufron, y Rhyl (Rhandir gyda gwelyau uwch)
  • Ffordd Las, y Rhyl (rhandiroedd gyda gwlâu uwch)
  • Crescent Road, y Rhyl (rhandir gyda gwlâu uwch)

Beth yw cost rhandir?

Cost rhadir traddodiadol yw £52 y flwyddyn.  

Mae'r rhandir gwely a godwyd yn costio £26 y flwyddyn.

Mae tâl gweinyddol untro o £25.00 ar gyfer pob rhandir.

Sut ydw i'n gwneud cais am randir?

Ymgeisiwch ar-lein am blot mewn rhandir  

Ar hyn o bryd, mae'n holl safleoedd rhandir yn llawn.  

Pan fyddwch yn gwneud cais, byddwn yn ychwanegu eich manylion at y rhestr aros ar gyfer y rhandir rydych wedi'i ddewis. Byddwn yn cysylltu â chi pan fydd lle ar gael ar y safle.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.