Cefnogi pobl Wcráin

Sut i helpu neu ddod o hyd i gefnogaeth

Sut y gallwch chi helpu pobl yr Wcráin (gwefan Llywodraeth Cymru) - Sut y gallwch helpu a chefnogi pobl Wcráin.

Cymorth fisa’r DU ar gyfer dinasyddion Wcráin (gwefan GOV.UK) - Canllawiau ar gefnogaeth sydd ar gael i ddinasyddion Wcráin ac aelodau o'u teuluoedd.

Ymgeisio am fisa Cynllun Teuluoedd o Wcráin (gwefan GOV.UK) - Canllawiau ar gyfer aelodau teuluoedd dinasyddion Prydeinig, unigolion sydd wedi ymgartrefu yn y DU ac eraill penodol i ddod neu i aros yn y DU o dan y Cynllun Teuluoedd o Wcráin.

Cynllun Cartrefi i Ffoaduriaid o Wcráin

Cartrefi i Ffoaduriaid o Wcráin: mynegwch eich diddordeb (gwefan GOV.UK) - Os ydych eisiau cynnig cartref i bobl sydd wedi ffoi o'r Wcráin, yna fe allwch ddod yn 'noddwr' fel rhan o'r Cynllun Cartrefi i Ffoaduriaid o Wcráin.

Cartrefi i Ffoaduriaid o Wcráin. Cwestiynau cyffredin (gwefan Gov.UK) - Cwestiynau ac atebion ar sut y bydd y cynllun Cartrefi i Ffoaduriaid o Wcráin yn gweithio.

Cartrefi i Ffoaduriaid o Wcráin: canllawiau ar gyfer noddwyr (gwefan Llywodraeth Cymru) - Cyngor os ydych yn westeiwr yn byw yng Nghymru ac yn noddi unigolyn neu deulu o Wcráin.

Cartrefi i Ffoaduriaid o Wcráin: Hysbysiad preifatrwydd - Hysbysiad preifatrwydd.

Cefnogaeth ychwanegol

Cofrestru busnes neu sefydliad i helpu ffoaduriaid o Wcráin i ddod i Gymru - Gallwch roi cymorth o fewn eich ardal leol, yn rhanbarthol neu ar draws Cymru gyfan.

Llyfrgelloedd: dolenni defnyddiol i bobl o Wcráin - cymorth ar gael arlein ac yn llyfrgelloedd Sir Ddinbych.

Newyddion