Cysylltwch â ni: ffôn


Rhif ffôn: 01824 706000

(Dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am i 5pm)

Argyfyngau y tu allan i oriau

Gwasanaethau cymdeithasol: 0345 053 3116

Pob gwasanaeth arall: 0300 123 30 68

Nodwch y gall galwadau gael eu recordio at ddibenion hyfforddiant ac ansawdd.