Swyddfeydd Cofrestru

Newidiadau i wasanaeth Cofrestru yn Sir Ddinbych

Cyfnod clo Sir Ddinbych: cwestiynau cyffredin (gwefan allanol)

Ailddechreuodd seremonïau o 3 Awst. Fodd bynnag, oherwydd yr angen i arsylwi ymbellhau cymdeithasol, bydd newidiadau i'r ffordd y cynhelir seremonïau.

  • Ar gyfer seremonïau swyddfa gofrestru, dim ond eich 2 dyst sy'n gallu bod yn bresennol, heb unrhyw westeion eraill.
  • Ar gyfer seremonïau lleoliad, cysylltwch â'r lleoliad a sicrhewch y byddant ar agor ar ddiwrnod y seremoni a gwirio unrhyw reolau diwygiedig sydd ganddynt, gan gynnwys nifer y gwesteion a ganiateir, y mae'n rhaid eu cael drwy wahoddiad yn unig.
  • Cofiwch y gallai ein holl gyngor fod yn agored i newid heb rybudd

Mae hysbysiad o briodas/partneriaeth sifil ar gael ar sail achosion unigol. Rhoddir blaenoriaeth i'r cyplau hynny sydd â seremonïau wedi'u harchebu ar gyfer 2020.

Gall unrhyw un sydd eisoes wedi archebu lle gysylltu â gwasanaeth cofrestru Sir Ddinbych drwy e-bostio: ceremonies@denbighshire.gov.uk

Mae apwyntiadau cofrestru genedigaethau ar gael nawr, yn union trwy apwyntiad yn unig. Ffoniwch 01824 708100 i wneud apwyntiad.

Gellir archebu copïau o dystysgrifau dim ond dros y ffôn drwy ffonio 01824 708100.

Dim ond dros y ffôn y bydd apwyntiadau ar gyfer cofrestru marwolaeth yn cael eu cwblhau. Ffoniwch 01824 708100 i wneud apwyntiad.

Am y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau a'n cyngor ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Ewch yn syth i'r map o'r lleoliadau.

Amseroedd agor a sut i wneud apwyntiad

Dewiswch swyddfa i ddarganfod ei amseroedd agor a sut i wneud apwyntiad.

Swyddfa Gofrestru y Rhyl

Swyddfa Gofrestru y Rhyl

Y Swyddfa Gofrestru
Neuadd y Dref
Ffordd Wellington
Y Rhyl
LL18 1BA

Dydd Llun i Ddydd Iau: 8:30am tan 4:15pm

Dydd Gwener: 8:30am tan 3:45pm

Gwnewch apwyntiad trwy ffonio 01824 708100

Yn ôl i frig y dudalen.

Swyddfa Gofrestru Rhuthun

Swyddfa Gofrestru Rhuthun

Neuadd y Dref Rhuthun
Ffordd Wynnstay
Rhuthun
LL15 1YN

Dydd Llun: 8:30am tan 4:15pm

Dydd Mawrth: 8:30am tan 4:15pm

Dydd Gwener: 8:30am tan 4:15pm

Gwnewch apwyntiad trwy ffonio 01824 708100

Pan fydd y Swyddfa ar gau (dydd Mercher a Dydd Iau), cysylltwch â Swyddfa Gofrestru Y Rhyl os gwelwch yn dda ar 01824 708100

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i gysylltu a dod o hyd i ni

Ysgrifennwch atom

Dylid anfon pob gohebiaeth ysgrifenedig i’r cyfeiriad canlynol:

Cyngor Sir Ddinbych
Blwch Post 62
Rhuthun
LL15 9AZ

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.