Swyddfeydd y Cyngor

Lleoliadau swyddfa'r Cyngor ac oriau agor.

Diweddaraf am coronafeirws

Mae Caledfryn (Dinbych) a Thy Russell, y Rhyl ar gau. Dylai pobl yn ymweld â ein gwefan am wybodaeth.

Mae mynediad i Siop Un Alwad Rhuthun trwy apwyntiad yn unig. Ffoniwch 01824 706000 os hoffech wneud apwyntiad ynghylch:

  • sganio dogfennau
  • trwydded barcio
  • archebu sachau gwastraff masnach

Os oes gennych unrhyw bryderon am les unigolyn, cysylltwch a’r Pwynt Mynediad Sengl, ar 0300 456 1000. Mewn argyfwng tu allan i oriau, ffoniwch 0345 053 3116 ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol neu 0300 123 3068 ar gyfer pob gwasanaeth arall.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws.

Services and information

Rhuthun Siop Un Alwad (Neuadd y Sir)

Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun.

Caledfryn, Dinbych

Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych.

Tŷ Russell, y Rhyl

Tŷ Russell, Ffordd Churton, Y Rhyl.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Corwen

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Corwen.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Dinbych

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Dinbych.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Llangollen

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Llangollen.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Prestatyn

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Prestatyn.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan.

Llyfrgell a Siop Un Alwad y Rhyl

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad y Rhyl.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Llanelwy

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Llanelwy.

Swyddfeydd Cofrestru

Swyddfa Gofrestru y Rhyl a Swyddfa Gofrestru Rhuthun.

Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru (gwefan allanol)

Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru.