Swyddfeydd y Cyngor

Lleoliadau swyddfa'r Cyngor ac oriau agor.

Diweddaraf am coronafeirws

Mae Caledfryn (Dinbych) a Thy Russell, y Rhyl ar gau. Dylai pobl yn ymweld â ein gwefan am wybodaeth.

Croeso nôl i Siop Un Alwad Rhuthun

Rydym ar agor i’r cyhoedd ar ddydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau rhwng 10am a 3pm.

I osgoi oedi a chiwio, gofynnwn i chi ffonio 01824 706000 i drefnu apwyntiad. Gallwn helpu gyda phethau fel:

  • sganio dogfennau
  • trwyddedi parcio
  • archebu sachau gwastraff masnachol
  • gwneud cais am Fathodyn Glas

Os oes angen i chi wneud taliad neu os oes gennych gwestiwn am un o wasanaethau’r Cyngor, ffoniwch y rhif uchod er mwyn i ni sicrhau bod yr holl fanylion gennym i'ch helpu ac i drefnu apwyntiad i'n gweld ni os oes angen

Os oes gennych unrhyw bryderon am les unigolyn, cysylltwch a’r Pwynt Mynediad Sengl, ar 0300 456 1000. Mewn argyfwng tu allan i oriau, ffoniwch 0345 053 3116 ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol neu 0300 123 3068 ar gyfer pob gwasanaeth arall.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws.

Services and information

Rhuthun Siop Un Alwad (Neuadd y Sir)

Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun.

Caledfryn, Dinbych

Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych.

Tŷ Russell, y Rhyl

Tŷ Russell, Ffordd Churton, Y Rhyl.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Corwen

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Corwen.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Dinbych

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Dinbych.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Llangollen

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Llangollen.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Prestatyn

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Prestatyn.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan.

Llyfrgell a Siop Un Alwad y Rhyl

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad y Rhyl.

Llyfrgell a Siop Un Alwad Llanelwy

Oriau agor a'r gwasanaethau sydd ar gael yn Llyfrgell a Siop Un Alwad Llanelwy.

Swyddfeydd Cofrestru

Swyddfa Gofrestru y Rhyl a Swyddfa Gofrestru Rhuthun.

Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru (gwefan allanol)

Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru.