Cyfansoddiad y cyngor

Mae’r cyfansoddiad yn egluro sut y mae’r cyngor yn gweithredu, sut y caiff penderfyniadau eu gwneud a’r gweithdrefnau a gaiff eu dilyn i sicrhau bod y rhain yn effeithlon, tryloyw ac yn atebol i bobl leol. Mae rhai o’r prosesau hyn yn ofynnol dan y gyfraith a’n dewis ni yw rhai eraill.

Cyngor Sir Ddinbych Cyfansoddiad (PDF, 3MB)

Dogfennau cysylltiedig