Eich Cyngor

Gwybodaeth am Gyngor Sir Ddinbych, gan gynnwys cynghorwyr, strategaethau, polisïau, cyllidebau ac etholiadau.

Coronafeirws (COVID-19): Gwybodaeth ddiweddaraf

Mae Cymru oll ar lefel rhybudd 4. Beth sydd angen ichi wneud ar lefel rhybudd 4 (Gwefan Llywodraeth Cymru).

I gael gwybodaeth ac arweiniad yn ystod y pandemig coronafeirws, ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Services and information

Siarter Cyngor Dinas, Tref a Chymuned

Siarter rhwng Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned Sir Ddinbych a Chyngor Sir Ddinbych.

Ynglyn â'r Cyngor

Dewch i wybod sut mae’r cyngor yn cael ei strwythuro, ei ariannu, ei reoleiddio a llawer mwy.

Cyllidebau a chyllid

Datganiadau cyfrifin, adroddiadau cyllideb a cyllidebau a chyllid ysgolion.

Cwynion, canmoliaethau ac adborth

Cwynion, canmoliaethau ac adborth.

Ymgynghoriadau

Rydym ni’n cynnal ymgynghoriadau i dderbyn eich barn chi ar nifer o faterion.

Cynghorwyr a phwyllgorau

Dewch o hyd i'ch cynghorydd lleol, gwybodaeth am bwyllgorau, rhaglenni a chofnodion.

Strategaethau, cynlluniau a pholisïau

Dewch i wybod mwy am ein Cynllun Corfforaethol, ein Cynllun Iaith, ein Polisi Cydraddoldeb a llawer mwy.

Pleidleisio ac etholiadau

Popeth y mae arnoch angen ei wybod am etholiadau a phleidleisio yn Sir Ddinbych.

Cyrchu gwybodaeth

Y wybodaeth rydyn ni'n ei dal a pham, a sut i'w chyrchu.

Blog y Prif Weithredwr (gwefan allanol)

Mae'r Prif Weithredwr yn gyfrifol am reolaeth gyffredinol y cyngor.

Gweddarllediadau (gwefan allanol)

Gwyliwch ddarllediadau o gyfarfodydd y cyngor ar y we.

Ystadegau a data

Ystadegau a data allweddol ynglŷn â Sir Ddinbych, or economi i addysg a ffyrdd.