Eich Cyngor

Gwybodaeth am Gyngor Sir Ddinbych, gan gynnwys cynghorwyr, strategaethau, polisïau, cyllidebau ac etholiadau.

Gwasanaethau a gwybodaeth

Ynglyn â'r Cyngor

Dewch i wybod sut mae’r cyngor yn cael ei strwythuro, ei ariannu, ei reoleiddio a llawer mwy.

Cyllidebau a chyllid

Datganiadau cyfrifin, adroddiadau cyllideb a cyllidebau a chyllid ysgolion.

Cwynion, canmoliaethau ac adborth

Cwynion, canmoliaethau ac adborth.

Ymgynghoriadau

Rydym ni’n cynnal ymgynghoriadau i dderbyn eich barn chi ar nifer o faterion.

Cynghorwyr a phwyllgorau

Dewch o hyd i'ch cynghorydd lleol, gwybodaeth am bwyllgorau, rhaglenni a chofnodion.

Strategaethau, cynlluniau a pholisïau

Dewch i wybod mwy am ein Cynllun Corfforaethol, ein Cynllun Iaith, ein Polisi Cydraddoldeb a llawer mwy.

Pleidleisio ac etholiadau

Popeth y mae arnoch angen ei wybod am etholiadau a phleidleisio yn Sir Ddinbych.

Cyrchu gwybodaeth

Y wybodaeth rydyn ni'n ei dal a pham, a sut i'w chyrchu.

Gweddarllediadau (gwefan allanol)

Gwyliwch ddarllediadau o gyfarfodydd y cyngor ar y we.

Cynghorau dinas, tref a chymuned

Dod o hyd i’ch cyngor dinas, tref neu gymuned lleol.

Ystadegau a data

Ystadegau a data allweddol ynglŷn â Sir Ddinbych.

Safonau Iaith Gymraeg

Mae disgwyl i’n cyngor, fel pob cyngor arall yng Nghymru, gydymffurfio â Safonau Iaith Gymraeg sydd wedi cael eu cyflwyno gan Gomisiynydd y Gymraeg.