Cyngor Cymuned Llandrillo Sedd Wâg Achlysurol 

Mae un Sedd Wâg achlysurol yn bodoli ar Ward y Cyngor uchod oherwydd ymddiswyddiad y Cynghorydd Becky Mollison White.

Bydd etholiad yn cael ei gynnal i lenwi’r sedd wag os yw cais ysgrifenedig yn cael ei wneud gan 10 Etholwr Llywodraeth Leol Ward y Gymuned at y Swyddog Canlyniadau.

Graham Boase,
Swyddog Canlyniadau,
Cyngor Sir Ddinbych,
Ystafell 235,
Neuadd Y Sir,
Rhuthun,
LL15 1YN.

Erbyn: 23 Ebrill 2024

Os na dderbynnir cais bydd y Cyngor yn llenwi’r seddi trwy gyfethol.

Dyddiad yr hysbysiad: 05th April 2024.

Cyhoeddwyd ag Argraffwyd gan y Cyngor Cymuned.