Cyngor Cymuned Llanbedr: Clerc y Cyngor a'r Swyddog Ariannol Cyfrifol

Cyngor Cymuned Llanbedr yn ceisio recriwtio Clerc y Cyngor a'r Swyddog Ariannol Cyfrifol.

  • Graddfa Gyflog Cychwynnol pwynt cytundeb cyfredol NALC 18 (£15.21 yr awr) - gallai fod yn uwch yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau perthnasol. Yn amodol ar drafodaeth.
  • Tua 2O awr y mis.

Mae Llanbedr Dyffryn Clwyd yn Gyngor Cymuned rhagweithiol yn Sir Ddinbych gyda phoblogaeth o ychydig llai na 1,000 o drigolion.

Dymunwn benodi person i fod yn gyfrifol am bob agwedd o’r swydd sef: rheolaeth, swyddogaethau a chyfrifoldebau'r Cyngor gan gynnwys cofnodion, cynrychiolaeth a gweinyddiaeth ariannol.

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydym yn chwilio amdano, ac am Ddisgrifiad Swydd llawn a Manyleb Person, gwnewch gais trwy e-bost at: Y Cadeirydd, Mr Tim Baker ar baker.eames@virgin.net.

Dyddiad cau: yn Agored.