Cofrestru â chlwb ieuenctid Rhuthun (13 oed a hŷn)

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

Arlein

Mae’r ffurflen hon ar gyfer pobl ifanc 13 oed neu hŷn. Dylai plant a phobl ifanc dan 13 oed ofyn i riant neu ofalwr lenwi eu ffurflen eu hunain yma.

* = gwybodaeth ofynnol.

  • Ydych chi’n 13 oed neu hŷn?