Cofrestru â chanolfan ieuenctid Rhuthun (plant dan 13 oed)

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

Arlein

Mae’r ffurflen hon ar gyfer rhieni neu ofalwyr i’w llenwi ar ran plant a phobl ifanc dan 13 oed. Gall pobl ifanc 13 oed a hŷn lenwi eu ffurflen eu hunain yma.

* = gwybodaeth ofynnol.

  • Am eich plentyn