Cestyll a safleoedd crefyddol

Canfod castell neu safle crefyddol yn Sir Ddinbych.

Services and information

Castell Denbigh (gwefan allanol)

Lleoliad y castell a mwy o wybodaeth.

Tŷ'r Brodyr, Dinbych (gwefan allanol)

Lleoliad y safle crefyddol a mwy o wybodaeth.

Croes Mynwent Derwen (gwefan allanol)

Lleoliad y safle crefyddol a mwy o wybodaeth.

Colofn Eliseg (gwefan allanol)

Lleoliad y safle crefyddol a mwy o wybodaeth.

Dinbych, Eglwys Leicester (gwefan allanol)

Lleoliad y safle crefyddol a mwy o wybodaeth.

Hen Eglwys Plwyf Llangar (gwefan allanol)

Lleoliad y safle crefyddol a mwy o wybodaeth.

Capel y Rug (gwefan allanol)

Lleoliad y safle crefyddol a mwy o wybodaeth.

Castell Rhuddlan (gwefan allanol)

Lleoliad y castell a mwy o wybodaeth.

Capel St Hilari (gwefan allanol)

Lleoliad y safle crefyddol a mwy o wybodaeth.

Abaty Glyn y Groes (gwefan allanol)

Lleoliad y safle crefyddol a mwy o wybodaeth.