Gwasanaethau iechyd

Dewch o hyd i gyngor ar iechyd, a chwiliwch am wasanaethau yn eich ardal chi.

Services and information

GIG 111 Cymru (gwefan allanol)

Gwiriwch eich symptomau, a chael cyngor ar iechyd.

Darganfod gwasanaethau lleol (gwefan allanol)

Dewch o hyd i'ch meddygfa, deintydd, optegydd neu fferyllfa agosaf.