Gwasanaethau iechyd

Dewch o hyd i gyngor ar iechyd, a chwiliwch am wasanaethau yn eich ardal chi.

Services and information

Gwasanaethau iechyd lleol (wales.nhs.uk) (gwefan allanol)

Dewch o hyd i'ch meddygfa, deintydd, optegydd neu fferyllfa agosaf.

GIG 111 Cymru (gwefan allanol)

Gwiriwch eich symptomau, a chael cyngor ar iechyd.

Dewis Doeth (gwefan allanol)

Bydd Dewis Doeth yn eich helpu i benderfynu a oes angen sylw meddygol arnoch pan fyddwch yn sâl.