Pwyntiau Siarad

Mae Pwyntiau Siarad ddim ar gael ar hyn o bryd.

Gallwch gysylltu â Un Pwynt Mynediad am gymorth neu gyngor drwy:

  • Ffonio 0300 4561000 rhwng 8am a 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, a rhwng 10am a 4pm ar benwythnosau a Gwyliau Banc (ac eithrio Dydd Nadolig a Sul y Pasg). Os oes angen i chi siarad â gweithiwr cymdeithasol ar ddyletswydd mewn argyfwng tu allan i'r oriau hyn, gallwch ffonio 0345 053 3116 (mae galwadau i’r rhif hwn yn costio 2 geiniog y funud a thâl defnyddio eich cwmni ffôn)
  • Cysylltu â Un Pwynt Mynediad ar-lein