Taflenni gwybodaeth y gwasanaethau cymdeithasol

Rydym yn creu cyfres o daflenni gwybodaeth cyhoeddus, er mwyn rhoi manylion am y gwaith rydym yn ei wneud a sut allwn ni eich helpu chi.

Gofal yn y cartref

Gwasanaethau Plant

Cysylltu â ni

Tai

Gofal Ychwanegol (PDF, 140KB)

Talu am ofal

Gwasanaethau Cymorth Cymunedau Ffioedd a'r Taliadau (PDF, 163KB)

Dogfennau cysylltiedig

Sut ydw i'n cael Mynediad at Ofal a Chymorth yng Ngogledd Cymru? (PDF, 1.57MB)