Plâu

Nid ydym bellach yn darparu gwasanaeth rheoli plâu (ac eithrio mewn rhai achosion ar gyfer tenantiaid tai cyngor). Rydym yn argymell cysylltu â chwmni rheoli plâu preifat os oes gennych broblem plâu neu os oes angen cyngor arnoch.

Mae Cymdeithas Rheoli Plâu Prydain (BPCA) yn darparu amrywiaeth o adnoddau a gwasanaethau i helpu gydag unrhyw broblemau plâu sydd gennych.

Darganfyddwch fwy ar wefan BPCA (gwefan allanol)

Gwylanod

Yn anffodus, ni allwn ymchwilio i gwynion am wylanod.

Mae'n anghyfreithlon i anafu neu ladd gwylan yn fwriadol, neu i ddifrodi neu ddinistrio nyth gweithredol. Fodd bynnag, mae yna rai pethau y gallwch eu gwneud i atal gwylanod rhag nythu.

Cyngor gan yr RSPCA ar atal gwylanod (gwefan allanol)

Plâu mewn tai cyngor

Mewn rhai achosion, ac os ydych chi'n denant tŷ cyngor, efallai y byddwn ni'n gallu trin y broblem.

Rhoi gwybod am broblem rheoli plâu mewn tŷ cyngor