Plâu

Plâu mewn cartrefi preifat

Os ydych chi'n cael problemau gyda phlâu fe allwch chi drefnu i gwmni rheoli plâu preifat ymweld â chi neu gallwch drin y broblem eich hun.

Cyngor ar sut i drin plâu gan Gymdeithas Rheoli Plâu Prydain.

Plâu mewn tai cyngor

Mewn rhai achosion, ac os ydych chi'n denant tŷ cyngor, efallai y byddwn ni'n gallu trin y broblem.

Rhoi gwybod am broblem rheoli plâu mewn tŷ cyngor

Plâu mewn mannau cyhoeddus

Os ydych chi'n pryderu am blâu mewn man cyhoeddus, rhowch wybod i ni.

Rhoi gwybod am broblem rheoli plâu mewn man cyhoeddus

Gwylanod

Mae'n anghyfreithlon i anafu neu ladd gwylan yn fwriadol, neu i ddifrodi neu ddinistrio nyth gweithredol.  Fodd bynnag, mae yna rai pethau y gallwch eu gwneud i atal gwylanod rhag nythu.

Cyngor gan yr RSPB ar sut i atal gwylanod