Iechyd yr amgylchedd

Gwybodaeth ar faterion iechyd yr amgylchedd megis tir wedi’i halogi, ansawdd yr aer a mwy.

Parth Atal Ffliw Adar Cymru gyfan

Parth Atal Ffliw Adar Cymru gyfan (Llywodraeth Cymru)

Services and information

Newid hinsawdd ac ecolegol

Gwybodaeth am newid hinsawdd ac ecolegol yn cynnwys beth ydym ni’n ei wneud a sut y gallwch chi helpu.

Cŵn

Gwybodaeth am gŵn, yn cynnwys trwyddedu, baw cŵn a sut i roi gwybod am gi ar goll neu gi rydych wedi dod o hyd iddo.

Hylendid a diogelwch bwyd

Safonau ac amodau hylendid bwyd os ydych yn bwriadu rhedeg busnes bwyd.

Plâu

Cyngor ar sut i ddelio â llygod mawr, llygod, cacwn a mwy.

Llygredd

Gwybod mwy am ansawdd aer a dŵr, llygredd sŵn a mwy.

Tyrau oeri a chyddwysyddion anweddol

Os ydi eich safle chi'n gweithredu neu'n cynnwys tŵr oeri neu gyddwysydd anweddol, yna mae'n rhaid i chi roi gwybod i ni.

Tir llygredig

Darganfod beth yw tir llygredig a sut i roi gwybod inni am ddigwyddiad.

Coed, gwrychoedd a glaswellt

Rydym yn cynnal a chadw coed, gwrychoedd a glaswellt ar dir sy’n eiddo i’r Cyngor.