Iechyd yr amgylchedd

Gwybodaeth ar faterion iechyd yr amgylchedd megis tir wedi’i halogi, ansawdd yr aer a mwy.

Services and information

Newid hinsawdd ac ecolegol

Gwybodaeth am newid hinsawdd ac ecolegol yn cynnwys beth ydym ni’n ei wneud a sut y gallwch chi helpu.

Cŵn

Gwybodaeth am gŵn, yn cynnwys trwyddedu, baw cŵn a sut i roi gwybod am gi ar goll neu gi rydych wedi dod o hyd iddo.

Hylendid a diogelwch bwyd

Safonau ac amodau hylendid bwyd os ydych yn bwriadu rhedeg busnes bwyd.

Plâu

Cyngor ar sut i ddelio â llygod mawr, llygod, cacwn a mwy.

Llygredd

Gwybod mwy am ansawdd aer a dŵr, llygredd sŵn a mwy.

Tyrau oeri a chyddwysyddion anweddol

Os ydi eich safle chi'n gweithredu neu'n cynnwys tŵr oeri neu gyddwysydd anweddol, yna mae'n rhaid i chi roi gwybod i ni.

Tir llygredig

Darganfod beth yw tir llygredig a sut i roi gwybod inni am ddigwyddiad.

Coed, gwrychoedd a glaswellt

Rydym yn cynnal a chadw coed, gwrychoedd a glaswellt ar dir sy’n eiddo i’r Cyngor.