Cofrestr hawliau tramwy cyhoeddus 

Mae'n rhaid i ni gadw cofrestr o'r holl geisiadau i newid y map swyddogol, o dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000. 

Deddf Cefn Gwlad A Hawliau Tramwy 2000 (PDF, 131KB)

Mae tri math o newid:

  • dileu hawl tramwy cyhoeddus o’r map swyddogol
  • ychwanegu hawl tramwy cyhoeddus newydd i'r map swyddogol
  • newid statws hawl tramwy cyhoeddus (e.e. newid o lwybr troed cyhoeddus i lwybr ceffyl)

Gallwch chwilio am geisiadau cofrestru hawliau tramwy yma:

Chwilio drwy’r gofrestr

Eitemau cofrestru
Cyfeirnod Effaith y cais Lleoliad Cyfeirnod grid ac ardal Manylion