Parcio, ffyrdd a theithio

O feysydd parcio a thrwyddedau parcio i roi gwybod i ni am faterion fel tyllau yn y ffordd a cherbydau wedi eu gadael.

Terfynau cyflymder 20mya

Ym mis Medi 2023 daw trefn newydd i rym lle gosodir terfyn cyflymder 20mya yn awtomatig ar bob ffordd yn ninasoedd, trefi a phentrefi Cymru sydd â goleuadau stryd.

Services and information

Gwaith ffordd

Gwybodaeth am y gwaith ffordd diweddaraf yn Sir Ddinbych.

Llifogydd

Os oes llifogydd ar ffordd neu ffos wedi blocio yn eich ardal chi, rhowch wybod i ni ac mi wnawn ni geisio cadw’r broblem dan reolaeth.

Rhoi gwybod am fater

Tyllau ar y ffordd, golau stryd diffygiol a mwy.

Parcio a thrwyddedau

Meysydd parcio a thrwyddedau, bathodynnau glas, dirwyon parcio a mwy.

Cludiant cyhoeddus

Bysiau, trenau, tocynnau a phasys. Popeth sydd ei angen arnoch chi i deithio.

Hawliau tramwy cyhoeddus

Dewch o hyd i hawliau tramwy cyhoeddus yn eich ardal leol.

Coed, gwrychoedd a glaswellt

Rydym yn cynnal a chadw coed, gwrychoedd a glaswellt ar dir sy’n eiddo i’r Cyngor.

Ffyrdd wedi'u mabwysiadu

Darganfyddwch a yw ffordd yn Sir Ddinbych wedi cael ei mabwysiadu gan y Cyngor.

Diogelwch ffyrdd

Addysg diogelwch ffyrdd, terfynau cyflymder, Pass Plus Cymru, asesiadau gyrru am ddim i bobl dros 65 oed

Beicio a cherdded

Mwynhau mynd am dro neu feicio yn harddwch Sir Ddinbych.

Enwi a rhifo stryd

Gwybodaeth am enwi a rhifo stryd yn Sir Ddinbych.

Goleuadau stryd

O oleuadau stryd i oleuadau Nadolig ac addurniadol.

Gwneud cais am gwrbyn isel

Gwneud cais am gwrbyn isel arlein.

Trwyddedau ffyrdd a phriffyrdd

Rydym ni’n gyfrifol am drwyddedau holl ffyrdd, priffyrdd a llwybrau cyhoeddus Sir Ddinbych.

Teithio Llesol

Mae teithio llesol yn golygu cerdded a beicio ar gyfer teithiau byr bob dydd.

Rhoi wyneb newydd ar y ffordd

Gwybodaeth am roi wyneb newydd ar y ffordd.

Ffermio a’r briffordd

Gwybodaeth am Ffermio a’r briffordd.

Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan

Gwybodaeth am Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan yn Sir Ddinbych.

Graeanu yn y gaeaf

Rydym yn taenu halen ar ffyrdd i atal rhew rhag ffurfio bob nos pan ragwelir rhew neu amodau rhewllyd.