Gyrfa mewn Gofal Cymdeithasol yn Sir Ddinbych

Ydych chi’n edrych am swydd newydd, her newydd neu eisiau newid eich gyrfa? Gallai gweithio ym myd gofal fod yn berffaith i chi.

Services and information

Gwybodaeth am yrfaoedd ym maes gofal cymdeithasol

Gwybodaeth am swyddi, lleoliadau gwaith a phrofiad gwaith ym maes gofal a gwaith cymdeithasol.

Cwestiynau Cyffredin

Oes gennych chi gwestiwn am weithio ym maes gofal cymdeithasol? Dewch o hyd i'r ateb yma.

Sir Ddinbych - Y cyfan ynglŷn â'r Cyngor

Fel cyflogwr, rydym ni'n canolbwyntio ar gyfathrebu, cydraddoldeb a pholisïau sy'n gyfeillgar i bobl.

Sir Ddinbych: Lle i fyw

Dysgwch am bopeth sydd gan Sir Ddinbych i'w gynnig.


Cysylltwch â ni

Os oes yna unrhyw beth nad ydym wedi sôn amdano ac yr hoffech chi ragor o wybodaeth amdano, neu os ydych chi wedi penderfynu mai gofal cymdeithasol yw’r yrfa i chi ac yr hoffech chi fynegi eich diddordeb i fynychu gweithdy, cysylltwch â ni drwy gwblhau ein ffurflen ymholiadau.