Swyddi a gweithwyr

Chwiliwch drwy ein swyddi gwag presennol ac ymgeisiwch arlein.

Gwirfoddolwyr gwasanaethau ymateb i Covid-19

Mae gennym y cyfleoedd gwirfoddoli canlynol ar gael ar hyn o bryd:

Services and information

Swyddi gwag

Chwiliwch ac ymgeisiwch arlein am swyddi sydd ar gael ar y funud.

Recriwtio a dethol

Gwybodaeth am recriwtio a dethol.

Polisïau swyddi a gweithwyr

Ein polisïau swyddi a gweithwyr.

Fy nghyflogaeth

Gwybodaeth a chanllawiau i weithwyr.

Gwybodaeth i weithwyr ysgol

Gwybodaeth a chanllawiau i weithwyr ysgol.

Ymgeisio am swyddi gyda ni

Gwybodaeth am wneud cais am swydd gyda ni.

Coronafirws: Gwybodaeth i staff

Gwybodaeth a chanllawiau i staff yn ystod pandemig y Coronafeirws (COVID-19).

Recriwtio swyddogion gweithredol

Dewch o hyd i sut i wneud cais am swyddi gweithredol gyda ni.

E-Teach (gwefan allanol)

Mae rhai ysgolion swyddi gwag wedi'u rhestru ar E-teach, dylech chwilio am Eteach a'n swyddi gwag cyffredinol fel nad ydych yn colli allan.

Sir Ddinbych yn gweithio

Cymorth i gael gwaith ac i wneud cynnydd yn y gwaith

Gweithio yn yr etholiadau

Gwybodaeth i weithwyr sy'n gweithio mewn etholiadau.

Hyfforddi a datblygu gweithiwr

Rydym bob amser yn annog ein gweithwyr i ddatblygu eu sgiliau i allu darparu'r gwasanaeth gorau i'n cymunedau a'n tregolion.

Cyfle cyfartal

Rydym wedi ymrwymo i adeiladu sefydliad lle caiff pobl eu parchu a'u gwerthfawrogi a gallant wireddu eu potensial, waeth beth fo eu hunaniaeth neu gefndir.

Bwrsariaeth Cyflogaeth Person Ifanc

Gwnewch gais am Fwrsariaeth Cyflogaeth Person Ifanc arlein.

Gwirfoddoli

Cyfleoedd gwirfoddoli.

Asiantaethau cyflogaeth

Gwybodaeth am asiantaethau cyflogaeth.