Recriwtio ar gyfer swyddi gweithredol

Rydyn ni’n un o’r cynghorau sy’n perfformio orau yng Nghymru a’n nod ydi dod yn nes at y gymuned drwy wrando ar bobl leol a darparu gwasanaeth cwsmeriaid sy’n werth am arian. 

Mae’n rhai i’n swyddogion uwch a’n swyddogion gweithredol rannu ein huchelgais a bod â’r ymrwymiad a’r galluoedd arweinyddiaeth i yrru newid a gwelliannau.

Nid oes unrhyw swyddi gwag ar gael ar hyn o bryd.