Cysylltwch â ni: Atal digartrefedd

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

Arlein

* = wybodaeth ofynnol.

  • Eich manylion

Ffôn

Rhadffon 0300 456 1000

Dydd Llun i Dydd Iau: 9am i 5pm

Dydd Gwener: 9am i 4.30pm

Tu Allan i Oriau Swyddfa: Os byddwch yn dod yn ddigartref y tu allan i oriau gwaith, ac nad oes gennych unrhyw le diogel i gysgu gallwch ffonio ein gwasanaeth y tu allan i oriau ar 0300 123 30 68.

Ymweld â ni

Ask Centre: Ymwelwch â ni yn ystod ein horiau galw heibio yn:

The Ask Centre,
Water Street,
Y Rhyl,
LL18 1SP

Ask Centre (Facebook) (gwefan allanol)

Dydd Llun - Dydd Iau: 9am i 4.30pm

Dydd Gwener: 10.30am i 4.30pm