Tai, digartrefedd a landlordiaid

Gwybodaeth a chyngor i bobl sy'n ddigartref, sydd mewn perygl o fod yn ddigartref a landlordiaid.

Coronafeirws (COVID-19): Gwybodaeth ddiweddaraf

Rheoliadau coronafeirws: cwestiynau cyffredin (gwefan allanol)

I gael gwybodaeth ac arweiniad yn ystod y pandemig coronafeirws, ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Services and information

Tai cymdeithasol

Sut i wneud cais am dai cymdeithasol.

Rhoi gwybod am eiddo gwag neu adfeiliedig

Sut i roi gwybod am gyflwr gwael tŷ ac am eiddo gwag.

Landlordiaid

Gwybodaeth i landlordiaid yn Sir Ddinbych.

Cymdeithasau tenantiaid a phreswylwyr

Dweud eich barn am faterion tai.

Digartrefedd

Gwybodaeth a chyngor i bobl sy'n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

Budd-dal tai

Sut i wneud cais am help gyda rhent.

Cartrefi fforddiadwy

Cynllun cartrefi fforddiadwy.

Tai preifat

Cyngor i denantiaid tai rhent preifat, landlordiaid a pherchnogion tai.