Atgyweiriadau tai cymdeithasol

Gwybodaeth am atgyweiriadau tai cymdeithasol.

Services and information

Gwneud cais am waith trwsio i tai cymdeithasol

Gall ein tenantiaid tai adrodd am atgyweiriad arlein.

Gofyn am driniaeth rheoli plâu mewn tŷ cyngor

Gallwn ddarparu un cwrs o driniaeth rheoli plâu ar gyfer llygod mawr, llygod, chwain, chwilod duon neu fygiau gwely y tu mewn i eiddo'r Cyngor.

Mathau o atgyweiriadau rydym yn gyfrifol amdanyn nhw (gwefan allanol)

ydym yn gyfrifol am drwsio a chynnal a chadw strwythur eich cartref.

Mathau o atgyweiriadau rydych chi'n gyfrifol amdanyn nhw (gwefan allanol)

Mae rhestrau cytundeb tenantiaeth rydych chi’n gyfrifol amdanyn nhw wrth drwsio a chynnal a chadw eich cartref.