Gwneud cais am Eithriad Dosbarth I

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Cyn ichi ddechrau

  Er mwyn llenwi’r ffurflen gais hon bydd arnoch angen darparu:

  • Cyfeiriad yr eiddo sy’n cael ei adael yn wag
  • Cyfeiriad yr eiddo lle darperir gofal
  • Y rheswm y darperir gofal

  Os ydych chi’n llenwi’r ffurflen hon ar ran rhywun arall cynigir dewis ichi uwchlwytho dogfen neu ddelwedd i ddangos fod gennych yr awdurdod i weithredu ar ran yr unigolyn dan sylw neu’u cynrychioli.