Treth y cyngor

Fe godir treth cyngor i ran-ariannu’r gwasanaethau a ddarperir gan y cyngor ac mae hefyd yn cyfrannu tuag at ariannu Heddlu Gogledd Cymru.

Biliau treth y cyngor ar-lein

Efallai y byddwch yn derbyn e-bost oddi wrthym gyda dolen i weld eich bil Treth y Cyngor ar-lein. Os na fyddwch yn agor y ddolen o fewn 48 awr, byddwn yn anfon eich bil Treth y Cyngor drwy'r post. Ni fydd yr e-bost yn gofyn am fanylion personol nac ymateb.

Mwy o wybodaeth ynglŷn â derbyn bil treth y cyngor ar-lein

Mewngofnodi neu gofrestru eich cyfrif treth y cyngor

Gellwch fewngofnodi neu gofrestru cyfrif i wirio balans eich treth cyngor ar-lein, cofrestru ar gyfer e-filio a derbyn e-hysbysiadau.

Canfyddwch sut i fewngofnodi neu gofrestru cyfrif treth y cyngor

Services and information

Esboniad o’ch bil treth y cyngor

Gwybodaeth am eich bil treth y cyngor.

Disgowntiau a eithriadau

Pa eiddo sy’n eithriedig a pha ddisgownt arall sydd ar gael.

Talu treth cyngor

Talu ar-lein neu gael gwybod mwy am ffyrdd eraill o dalu, fel debyd uniongyrchol.

Cynllun gostyngiadau'r dreth gyngor

Ffeindiwch a oes gennych chi hawl i help i dalu eich treth cyngor yn seiliedig ar eich incwm.

Band eiddo treth y cyngor

Ffeindiwch beth ydi’r band a'r swm sy'n daladwy ar yr eiddo.

Taliadau Treth y Cyngor

Gweld y taliadau treth y cyngor ar gyfer pob Band Eiddo yn Sir Ddinbych.

Pwy sy'n gyfrifol?

Ffeindiwch pwy sy’n atebol am y dreth cyngor.

Rhowch wybod i ni o newid

Wedi symud i mewn neu allan? Newidiadau eraill? Sut i roi gwybod i ni.

Problemau talu ac apeliadau

Os ydych chi’n cael anhawster mae’n bosib y gallwn helpu.

Asiantau Gorfodi

Gwybodaeth am asiantiaid gorfodi (oedd yn cael eu galw'n feilïaid yn flaenorol).

Hysbysiadau cwblhau treth y cyngor

Mae hysbysiad cwblhau'n rhoi'r dyddiad cwblhau sef y dyddiad y bydd treth y cyngor yn daladwy ac mae'r eiddo yn cael ei gofnodi yn y rhestr brisio.