Cyllidebau a chyllid ysgolion

Rydym ni'n cyhoeddi gwybodaeth arianol fel bod modd i chi weld faint rydym ni'n gwario ar addysg yn Sir Ddinbych, a sut rydym ni'n gwario'r arian.

Services and information

Fformiwla cyllido ysgolion

Gwybodaeth ar sut rydym yn cyfrifo faint o arian a gaiff ei ddyrannu i bob ysgol.

Datganiadau cyllideb adran 52

Mae datganiadau cyllideb a datganiadau canlyniad yn dangos sut mae cyllidebau ysgol yn cael eu cyfrifo, a’r gyllideb fesul y disgybl.

Fforymau cyllideb ysgolion

Rydym ni’n ymgynghori â fforymau cyllideb ysgolion ar faterion ariannol sy’n effeithio ar ysgolion Sir Ddinbych.

Rheoli Cronfeydd Ysgol

Cronfeydd ar wahân i'r rheiny a geir gan yr Awdurdod Lleol ac yn bodoli er budd y plant mewn ysgol.