Cludiant am ddim i'r ysgol a'r coleg

Gwybodaeth am gludiant am ddim i ysgolion a cholegau. 

Gwybodaeth am amhariadau posibl i gludiant ysgol a choleg

Oherwydd nifer yr achosion o coronafeirws, efallai y gwelwn ychydig o darfu, o bosibl ar fyr rybudd i gludiant i’r ysgol a’r choleg.

Gweld gwybodaeth am amhariadau posibl ar gludiant i'r ysgol a'r coleg


Protocol Cludiant Ysgol

Mae'r protocol hwn yn adlewyrchu canllawiau Llywodraeth Cymru ac mae'n cyflwyno'r disgwyliadau a phwyntiau allweddol ar gyfer rhieni / gofalwyr a'u plant a chontractwyr cludiant a’u staff wrth deithio ar neu weithredu cludiant ysgol ar ran Cyngor Sir Ddinbych.


Newidiadau i seddi consesiynol ar gludiant i'r ysgol

Oherwydd cyfyngiadau yn y Rheoliadau Hygyrchedd Cerbydau Gwasanaeth Cyhoeddus (RHCGC) (gwefan allanol), ni allwn dderbyn ceisiadau newydd am seddi consesiynol ar ein gwasanaethau cludiant i'r ysgol (bysiau, coetsys neu dacsis). Bydd consesiynau a roddwyd yn flaenorol yn parhau lle y bo'n bosibl.

Services and information

Cludiant ysgolion cynradd

Sut i wneud cais am gludiant am ddim i ddisgyblion ysgol gynradd.

Cludiant ysgol uwchradd

Sut i wneud cais am gludiant am ddim i ddisgyblion ysgol uwchradd.

Cludiant chweched ddosbarth

Sut i wneud cais am gludiant am ddim i ddisgyblion y chweched ddosbarth.

Cludiant i'r coleg

Gwybodaeth am gludiant am ddim i’r coleg.

Protocol Cludiant Ysgol

Protocol Cludiant Ysgol (Cyngor Sir Ddinbych).