Cludiant am ddim i'r ysgol a'r coleg

Gwybodaeth am gludiant am ddim i ysgolion a cholegau. 

Protocol Cludiant Ysgol

Mae'r protocol hwn yn adlewyrchu canllawiau Llywodraeth Cymru ac mae'n cyflwyno'r disgwyliadau a phwyntiau allweddol ar gyfer rhieni / gofalwyr a'u plant a chontractwyr cludiant a’u staff wrth deithio ar neu weithredu cludiant ysgol ar ran Cyngor Sir Ddinbych.

Newidiadau i seddi consesiynol ar gludiant i'r ysgol

Oherwydd cyfyngiadau yn y Rheoliadau Hygyrchedd Cerbydau Gwasanaeth Cyhoeddus (RHCGC) (gwefan allanol), ni allwn dderbyn ceisiadau newydd am seddi consesiynol ar ein gwasanaethau cludiant i'r ysgol (bysiau, coetsys neu dacsis). Bydd consesiynau a roddwyd yn flaenorol yn parhau lle y bo'n bosibl.

Services and information

Cludiant ysgolion cynradd

Sut i wneud cais am gludiant am ddim i ddisgyblion ysgol gynradd.

Cludiant ysgol uwchradd

Sut i wneud cais am gludiant am ddim i ddisgyblion ysgol uwchradd.

Cludiant chweched ddosbarth

Sut i wneud cais am gludiant am ddim i ddisgyblion y chweched ddosbarth.

Cludiant i'r coleg

Gwybodaeth am gludiant am ddim i’r coleg.

Protocol Cludiant Ysgol

Protocol Cludiant Ysgol (Cyngor Sir Ddinbych).