Cludiant am ddim i'r ysgol a'r coleg 

Gwybodaeth am gludiant am ddim i ysgolion a cholegau.

Gwybodaeth am amhariadau posibl i gludiant ysgol a choleg

Oherwydd nifer yr achosion o coronafeirws, efallai y gwelwn ychydig o darfu, o bosibl ar fyr rybudd i gludiant i’r ysgol a’r choleg.

Gweld gwybodaeth am amhariadau posibl ar gludiant i'r ysgol a'r coleg


Newidiadau i seddi consesiynol ar gludiant i'r ysgol

Oherwydd cyfyngiadau yn y Rheoliadau Hygyrchedd Cerbydau Gwasanaeth Cyhoeddus (RHCGC) (gwefan allanol), ni allwn dderbyn ceisiadau newydd am seddi consesiynol ar ein gwasanaethau cludiant i'r ysgol (bysiau, coetsys neu dacsis). Bydd consesiynau a roddwyd yn flaenorol yn parhau lle y bo'n bosibl.

Services and information

Cludiant ysgolion cynradd

Sut i wneud cais am gludiant am ddim i ddisgyblion ysgol gynradd.

Cludiant ysgol uwchradd

Sut i wneud cais am gludiant am ddim i ddisgyblion ysgol uwchradd.

Cludiant chweched ddosbarth

Sut i wneud cais am gludiant am ddim i ddisgyblion y chweched ddosbarth.

Cludiant i'r coleg

Gwybodaeth am gludiant am ddim i’r coleg.