Prydau Ysgol am Ddim Cyffredinol i Ysgolion Cynradd

I helpu â chostau byw cynyddol, rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau y bydd pob disgybl cynradd yn cael cynnig prydau ysgol am ddim erbyn 2024 drwy’r cynllun Prydau Ysgol am Ddim Cyffredinol i Ysgolion Cynradd.

Yn ysgolion Sir Ddinbych, mae Prydau Ysgol am Ddim i Ysgolion Cynradd ar gael ar hyn o bryd i bob plentyn:

  • dosbarth derbyn
  • blwyddyn 1
  • blwyddyn 2

Mae hwn yn wahanol i’r cynllun Prydau Ysgol am Ddim sydd ar gael i bobl sy’n derbyn budd-daliadau penodol.

Pryd fydd Prydau Ysgol am Ddim Cyffredinol ar gael?

Bydd Prydau Ysgol am Ddim Cyffredinol i Ysgolion Cynradd ar gael i blant mewn:

  • dosbarthiadau derbyn o fis Medi 2022
  • blwyddyn 1 o fis Ionawr 2023
  • blwyddyn 2 o fis Ebrill 2023
  • blwyddyn 3 a 4 o fis Medi 2023

Ein nod yw y bydd pob disgybl cynradd arall yn cael Prydau Ysgol am Ddim Cyffredinol erbyn 2024.

Sut i gael Prydau Ysgol am Ddim Cyffredinol ar gyfer eich plentyn

Bydd yr ysgol yn gofyn i bob plentyn (mewn grŵp blwyddyn sy’n cynnig Prydau Ysgol am Ddim Cyffredinol) yn ddyddiol os ydynt yn dymuno cael pryd ysgol.

Nid oes proses ymgeisio i wirio os yw disgybl yn gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim Cyffredinol i Ysgolion Cynradd.

Gallwch gysylltu ag ysgol eich plentyn i gael gwybod mwy am sut i gael Prydau Ysgol am Ddim Cyffredinol i Ysgolion Cynradd.

Prydau Ysgol am Ddim

Os ydych yn gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim oherwydd eich bod yn cael budd-dal cymwys, rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais am Brydau Ysgol am Ddim gan y byddwch hefyd yn gymwys am y grant offer a gwisg ysgol.

I gael mwy o wybodaeth, yn cynnwys beth yw’r budd-daliadau cymwys a sut i ymgeisio, ewch i’n tudalen prydau ysgol am ddim.

Gofynion penodol / dietegol

Ar hyn o bryd, darperir ar gyfer dietau arbennig ac alergeddau hysbys ar draws pob ysgol a bydd hyn yn parhau. Trafodwch y gofynion penodol sydd gan eich plentyn yn uniongyrchol gyda’r ysgol.

Bocsys bwyd o adref

Os byddai’n well gennych chi, gall eich plentyn fynd â bocs bwyd o adref yn lle cael pryd ysgol am ddim. Gallwch hefyd fanteisio ar y cynnig o bryd ysgol am ddim cyffredinol ar rai diwrnodau a bocs bwyd ar ddiwrnodau eraill.