Oedolion ac addysg ychwanegol

Gwybodaeth am addysg oedolion a ychwanegol.

Services and information

Hwb digital learning (gwefan allanol)

Dysgu ac addysgu i Gymru.

Gwersi cerddoriaeth

Gwybodaeth am gwersi cerddoriaeth yn Sir Ddinbych.

Addysg Oedolion Cymru (gwefan allanol)

Darparu dysgu o’r radd flaenaf trwy gyfrwng dull cydweithredol, ym mhob cwr o Gymru.

Coleg Llandrillo (gwefan allanol)

Cefnogi economi Gogledd Cymru drwy roi i'r bobl leol y sgiliau a'r cymwysterau sy'n angenrheidiol i sicrhau bod y rhanbarth yn gystadleuol ac yn llwyddiannus.

Coleg Cambria (gwefan allanol)

mae Coleg Cambria wedi ennill bri yn gyflym fel darparwr addysg blaenllaw yn y DU.

Y Brifysgol Agored yng Nghymru (gwefan allanol)

Cyfleoedd Dysgu sy'n Newid Bywydau ledled Cymru.

Llysgenhadon Ifanc (gwefan allanol)

Mae ein rhaglen llysgenhadon ifanc yn helpu i ddatblygu arweinwyr ifanc ac annog pobl i gymryd rhan mewn chwaraeon.

Rhaglen 5x60 (gwefan allanol)

Mae’r rhaglen 5x60 yn rhoi’r cyfle i ddisgyblion uwchradd ddweud pa gampau yr hoffent gymryd rhan ynddynt.

Campau'r Ddraig (gwefan allanol)

Mae cynllun Campau'r Ddraig yn canolbwyntio ar gyflwyno athletau, criced, pêl-droed, hoci, pêl-rwyd, rygbi, golff a thenis i blant rhwng 7 ac 11 oed.

TRAC 11-24

Mae TRAC 11-24 yn brosiect sy’n cefnogi pobl ifanc 11-24 oed nad ydynt yn ymgysylltu ag addysg ac mewn perygl o fod yn NEET (dim mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant).