Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Cyfrwng Saesneg

Statws Ysgol

Cynradd Cymunedol

Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol

Clwbiau brecwast ac ar ôl ysgol - Cysylltwch a'r prifathro am yr manylion

Rhyw

Cymysg

Ffydd

Anenwadol

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Cynradd

Cyfeiriad

Gellifor
Rhuthun
LL15 1SG

Ffôn

01824 790387

Pennaeth

Ben Lindquist

E-bost

gellifor@denbighshire.gov.uk