Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Cyfrwng Saesneg

Statws Ysgol

Cynorthwyir yn Wirfoddol

Rhyw

Cymysg

Ffydd

Eglwys Gatholig

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Cynradd ac Uwchradd

Cyfeiriad

Cefndy Road
Y Rhyl
LL18 2EU

Ffôn

01745 352999

Pennaeth

Bernadette Thomas

Gwefan

Ysgol Gatholig Crist y Gair Website (gwefannau allanol)

E-bost

christtheword@denbighshire.gov.uk