Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

English medium

Statws Ysgol

Voluntary Aided

Rhyw

Mixed

Ffydd

Roman Catholic

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Primary

Cyfeiriad

Cefndy Road
Rhyl
LL18 2EU

Ffôn

01745 352999

Pennaeth

Amanda Preston

E-bost

christtheword@denbighshire.gov.uk