Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Predominantly English medium with significant use of Welsh

Statws Ysgol

Community Primary

Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol

After school club 3.15pm - 5.15pm.

Rhyw

Mixed

Ffydd

Non denominational

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Primary

Cyfeiriad

Carrog
Corwen
LL21 9AN

Ffôn

01490 430262

Pennaeth

Jayne Davies

E-bost

carrog@denbighshire.gov.uk