Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Welsh medium

Statws Ysgol

Community Primary

Rhyw

Mixed

Ffydd

Non denominational

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Primary

Cyfeiriad

Ffordd Glasdir
Ruthin
LL15 1QQ

Ffôn

01824 704129

Pennaeth

Marc Lloyd Jones

E-bost

pen.barras@denbighshire.gov.uk