Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Cyfrwng Cymraeg

Statws Ysgol

Cynradd Cymunedol

Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol

Cysylltwch â'r ysgol am fanylion.

Rhyw

Cymysg

Ffydd

Anenwadol

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Cynradd

Cyfeiriad

Clocaenog
Clocaenog
LL15 2AY

Ffôn

01824 750636

Pennaeth

Einir Wynne Jones

E-bost

ysgol.carreg.emlyn@denbighshire.gov.uk