Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Bilingual secondary school

Statws Ysgol

Community Secondary

Rhyw

Mixed

Ffydd

Non denominational

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Secondary

Cyfeiriad

Mold Road
Ruthin
LL15 1EG

Ffôn

01824 703933

Pennaeth

Geraint Parry

E-bost

ysgol.brynhyfryd@denbighshire.gov.uk