Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Welsh medium

Statws Ysgol

Community Secondary

Rhyw

Mixed

Ffydd

Non denominational

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Secondary

Cyfeiriad

Upper Denbigh Road
St.Asaph
LL17 0RP

Ffôn

01745 582611

Pennaeth

Gwyn Tudur

E-bost

ysgol.glanclwyd@denbighshire.gov.uk