Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Welsh medium

Statws Ysgol

Community Primary

Clybiau brecwast / Ar ôl ysgol

Breakfast club 8am - 9am / After school club 3.15pm - 5.30pm

Rhyw

Mixed

Ffydd

Non denominational

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Primary

Cyfeiriad

Rhuddlan Road
Rhyl
LL18 2RE

Ffôn

01745 351355

Pennaeth

Mair Evans

E-bost

dewi.sant@denbighshire.gov.uk