Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

Ysgol uwchradd ddwyieithog

Statws Ysgol

Uwchradd Cymunedol

Rhyw

Cymysg

Ffydd

Anenwadol

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Uwchradd

Cyfeiriad

Ffordd Dinbren
Llangollen
LL20 8TG

Ffôn

01978 860669

E-bost

dinas.bran@denbighshire.gov.uk