Manylion yr ysgol

Ynghylch yr ysgol

Iaith

English medium

Statws Ysgol

Special School

Rhyw

Mixed

Ffydd

Non denominational

Mwy o wybodaeth

Dyddiadau tymor

Gweld dyddiadau tymor yr ysgol hon

Adroddiad Estyn

Ewch i wefan Estyn i weld adroddiad arolygu diweddaraf yr ysgol hon

Fy Ysgol Leol

Fy Ysgol Leol (gwefan allanol)

Manylion cyswllt

Categori

Additional Learning Needs

Cyfeiriad

Derwen Road
Rhyl
LL18 2RN

Ffôn

01745 350388

Pennaeth

Mrs Rhona O'Neill