Beth i'w wneud gyda braster/olew coginio?

Peidiwch â thywallt unrhyw fath o fraster neu olew coginio i lawr y draen gan ei fod yn achosi rhwystrau.

Fe all braster sydd wedi caledu a symiau bach o olew coginio oer gael eu hychwanegu at eich gwastraff bwyd.

Cadi Gwastraff Bwyd Oren

Cadi gwastraff bwyd oren.


Ewch â symiau mwy i’ch Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.