Beth ddylwn i ei wneud â charpedi?

Symbol ailgylchu carped

Gall carpedi fynd i’ch Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.