Beth ddylwn i ei wneud â charpiau?

Symbol ailgylchu tecstilau

Gallwch ailddefnyddio’r rhain fel cadachau i lanhau neu eu hailgylchu yn y banc tecstilau yn eich Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.