Beth ddylwn i ei wneud â chyfarpar garddio?

Gellir rhannu’r eitemau hyn ar wefannau megis Freecycle (gwefan allanol) a FreegleFreegle (gwefan allanol) os ydynt mewn cyflwr da.

Gallwch hefyd fynd â chyfarpar garddio i’ch Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.