Beth ddylwn i ei wneud â chyllyll a ffyrc, ac ati?

Symbol ailgylchu metel sgrap

Mae modd rhoi cyllyll a ffyrc glân mewn cyflwr addas i’w defnyddio i siopau elusen.

Gallwch hefyd ailgylchu cyllyll a ffyrc ac ati yn y sgip metel sgrap yn eich Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.